ISPUNJEN ŽIVOT

Cilj projekta „Ispunjen život“ jest povećati socijalno uključivanje i unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom kroz pružanje usluge osobne asistencije na području grada Siska, čime će se omogućiti njihov samostalniji život i veća uključenost u zajednicu. Kroz projekt će se osigurati pružanje usluge osobne asistencije za ukupno 7 pripadnika ciljane skupine, odnosno odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta ili intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima.

Ciljna skupina: “7 odraslih osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta ili intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima.”

Naziv poziva: Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Nositelj projekta: Udruga KAS Sisak

Partner projekta: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Grada Siska

Trajanje projekta: 21.6.2021. – 21.2.2023.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrijednost projekta: 1.134.130,00 HRK

Posredničko tijelo razine 1 – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 – Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Kodni broj projekta: UP.02.2.2.14.0002

Voditelj projekta: Željko Đermanović