KASOM U BUDUĆNOST

Udruga KAS Sisak sa svojim partnerom Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama grada Siska započela je provedbu projekta KASom u budućnost.
Projekt KASom u budućnost će se provoditi u gradu Sisku u kojem Udruga KAS ima sjedište, a korisnici projekta su većinom iz Sisačka-moslavačke županije.

U aktivnostima projekta ojačat će se kapaciteti lokalnih organizacija civilnog društva te će se poboljšati odgovori na potencijalne krizne situacije kroz specijalizirane edukacije i nabavu opreme. Osim toga, u projektu će se Udruga educirati o zakonodavnom okviru, unaprijediti javnu svijest o osobama s invaliditetom te izraditi digitalni priručnik za samopomoć.

Partner na projektu: Udruga osoba s intelektualnim poteškoćama Grada Siska

Jedan od očekivanih projektnih rezultata je održivost na financijskoj i institucionalnoj razini te na razini razvijanja javnih politika. Financijska se održivost ogleda u broju financijskih potpora i donacija koje Udruga prima provodeći razne projekte. Upravo će jačanjem kapaciteta OCD-a Udruga „KAS” biti konkurentnija te će potencijalno generirati veće prihode, a sve s ciljem pružanja bolje usluge lokalnoj zajednici. Projekt djeluje i na okolišnu održivost jer će se u aktivnostima projekta razviti digitalni priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupina.

Nositelj projekta: Udruga KAS Sisak

Cilj projekta: Jačanje kapaciteta OCD-a

Trajanje projekta: 23.6.2022.- 23.10.2023.

Fond: Europski socijalni fond

Vrijednost projekta 473.734,14 HRK

Projekt sufinancira Europski socijalni fond u iznosu: 402.674,019 kn

Projekt sufinancira Vlada RH u iznosu: 71.060, 121 kn

Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Kodni broj projekta: UP.04.2.1.11.0415.