Psihološka pomoć roditeljima u prevladavanju stresa uzrokovanog potresom

Pružanje psihološke podrške roditeljima kako bi što lakše prevladali stres uzrokovan potresom te ih educirali o važnosti pravilne prehrane i fizičke aktivnosti u njihovom svakodnevnom životu.

Ciljna skupina: 15 roditelja djece s teškoćama u razvoju

Naziv poziva: Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2021. godinu

Nositelj projekta: Udruga KAS Sisak

Partner projekta: Građanska inicijativa moj Grad Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak

Trajanje projekta: 1.9.2021. – 31.8.2021.

Očekivani utjecaj Očekivani učinak projekta je poboljšanje psihofizičkog stanja roditelja osoba s invaliditetom I djece s teškoćama u razvoju, očuvano psihičko zdravlje javnosti, smanjenja razina stresa, depresivnosti, anksioznosti te povećanje zdravlja uslijed posljedica potresa I pandemije virusa COVID-19.

Mjerljivi rezultati “Minimalno 15 roditelja osoba s invaliditetom uključeno u aktivnosti projekta

Ojačani ljudski kapaciteti zapošljavanjem 1 osobe na pola radnog vremena u udruzi KAS

Održan 1 okrugli stol na temu stresa od potresa u svrhu povećanje kvaliteta življenja roditelja osoba s invaliditetom

Održane 22 radionice na temu stresa i kvalitetnijeg života roditelja osoba s invaliditetom

Izrađena 1 evaluacija projekta u svrhu prikazivanja rezultata projekta

Izrađene ankete, upitnici i informativna brošura o benefitima projekta”

Vrijednost projekta 150.000,00 HRK

Posredničko tijelo razine 1 Središnji državni ured za demografiju i mlade

Projekt je sufinancirao Središnji državni ured za demografiju i mlade

Voditelj projekta: Marina Pavlić