Zaželi u KAS-u

OPĆI CILJ – omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja, SPECIFIČNI CILJEVI osnažiti i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena s područja grada Siska te ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva potaknuti njihovu socijalnu uključenost povećati razinu kvalitete života 60 krajnjih korisnika.

Aktivnosti projekta: “Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim i osobama u nepovoljnom položaju, organizirane potrebne uvodne edukacije u cilju upoznavanja s ciljevima i što boljom provedbom projekta Obrazovanje i osposobljavanje žena koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju”

Ciljna skupina: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina pripadnice neke od ranjivih skupina, 60 starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć

Naziv poziva: ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – Faza 2

Nositelj projekta: Udruga KAS Sisak

Partner projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Sisak, Centar za socijalnu skrb Sisak

Trajanje projekta: 16 mjeseci

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrijednost projekta 928.640,00 HRK

Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Kodni broj projekta: UP.02.1.1.13.0004

Voditelj projekta Daniel Pavlić