Telefon : 098 430523 / 098 900 6288Email: udruga.kas@gmail.com
KAS MALI

O UDRUZI

Udruga KAS je humanitarna, neprofitna, nestranačka organizacija koja od 2002. godine kontinuirano provodi program terapijskog jahanja za sve osobe s invaliditetom. U ponudi imamo i rekreacijsko jahanje.

NAŠI ZAPOSLENICI

Sedam osobnih asistenta zaposlenih u ovom projektu, pružit će podršku za sedam pripadnika ciljane skupine odnosno odraslim osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta ili intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Usluga osobne asistencije obuhvatit će pomoć pri osobnoj brizi (higijena, pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet, pomoć pri odijevanju i svlačenju, pomoć pri hranjenu, priprema obroka i sl.), pomoć pri sitnim kućanskim poslovima, nabavi namirnica, potrepština, pomoć prema fizičkim potrebama (pomoć pri telefoniranju, transfer krevet – kolica i sl.), obavljanje administrativnih poslova (odlazak liječniku, odlazak u banku, odlazak u poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije i sl., pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije i pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima radi kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.

Team
Team
Team